Азбуки Шрифт

Шрифтът Азбуки е тук!

Шрифтът Азбуки свободен за ползване шрифт, създаден от и за всички, които носят в сърцето си Пловдив!

Шрифтът

Създаваме #заедно

Азбуки е първият безплатен шрифт на Пловдив, създаден на базата на почерците на неговите граждани и приятели. С появата на Азбуки през 2019 г. Пловдив отпразнува домакинството си като първата европейска столица на културата, която пише на кирилица. Процесът на създаване на богатата шрифтова фамилия е вдъхновен от характера на Пловдив – разнообразен, многопластов, толерантен и единен.

Особености

Вид

Lorem ipsum dolor sit amet, elit ut elit tellus, luctus nec mattis lorem mattis.

Стил

Lorem ipsum dolor sit amet, elit ut elit tellus, luctus nec mattis lorem mattis.

Употреба

Lorem ipsum dolor sit amet, elit ut elit tellus, luctus nec mattis lorem mattis.

Муза

Lorem ipsum dolor sit amet, elit ut elit tellus, luctus nec mattis lorem mattis.

Идеята

Азбуки е първият безплатен шрифт на Пловдив, създаден на базата на почерците на неговите граждани и приятели. С появата на Азбуки през 2019 г. Пловдив отпразнува домакинството си като първата европейска столица на културата, която пише на кирилица. Процесът на създаване на богатата шрифтова фамилия е вдъхновен от характера на Пловдив – разнообразен, многопластов, толерантен и единен.

Азбуки е първият безплатен шрифт на Пловдив, създаден на базата на почерците на неговите граждани и приятели. С появата на Азбуки през 2019 г. Пловдив отпразнува домакинството си като първата европейска столица на културата, която пише на кирилица.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
Rylan Tolbert

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor nim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Lian Oneill
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
Howard Lee

Защо е хубаво да се пише на кирилица

Азбуки е първият безплатен шрифт на Пловдив, създаден на базата на почерците на неговите граждани и приятели. С появата на Азбуки през 2019 г. Пловдив отпразнува домакинството си като първата европейска столица на културата, която пише на кирилица. Процесът на създаване на богатата шрифтова фамилия е вдъхновен от характера на Пловдив – разнообразен, многопластов, толерантен и единен.

Азбуки е първият безплатен шрифт на Пловдив, създаден на базата на почерците на неговите граждани и приятели. С появата на Азбуки през 2019 г. Пловдив отпразнува домакинството си като първата европейска столица на културата, която пише на кирилица. Процесът на създаване на богатата шрифтова фамилия е вдъхновен от характера на Пловдив – разнообразен, многопластов, толерантен и единен.

Saxophone Image

Brandly & Uspelite

Азбуки е първият безплатен шрифт на Пловдив, създаден на базата на почерците на неговите граждани и приятели. С появата на Азбуки през 2019 г. Пловдив отпразнува домакинството си като първата европейска столица на културата, която пише на кирилица. Процесът на създаване на богатата шрифтова фамилия е вдъхновен от характера на Пловдив – разнообразен, многопластов, толерантен и единен.

Scroll to Top